لامپ های کم مصرف

نوع نمایش :
58 کالا
مقایسه
لامپ کم مصرف 25 وات رنگی (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 25 وات رنگی (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
13500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 200 وات E40 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 200 وات E40 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
128000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 70 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 70 وات E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
36800
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 50 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 50 وات E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
30000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 40 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 40 وات E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
20500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 32 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 32 وات E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
16000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 25 وات نیم پیچ E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 25 وات نیم پیچ E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
13500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 18 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 18 وات E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
13300
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 15وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 15وات E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
10950
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ 105 وات اتحاد E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ 105 وات اتحاد E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 10

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 32 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 32 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 50

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 23 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 23 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 50

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 32 وات پیچیe27 (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 32 وات پیچیe27 (شوان)

تعداد در کارتن:50 حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 26 وات نیم پیچ E27 (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 26 وات نیم پیچ E27 (شوان)

تعداد در کارتن:50 حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 18 وات پیچی e27 (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 18 وات پیچی e27 (شوان)

تعداد در کارتن:50 حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 18 وات پیچی e27 (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 18 وات پیچی e27 (شوان)

تعداد در کارتن:50 حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 15وات پیچی e27 (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 15وات پیچی e27 (شوان)

تعداد در کارتن: 50 حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 105وات گل E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 105وات گل E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 60وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 60وات E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 105 وات اتحاد E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 105 وات اتحاد E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 90 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 90 وات E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 12وات E14 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 12وات E14 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف  18 وات پیچی e14 (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 18 وات پیچی e14 (شوان)

تعداد در کارتن:50 حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 23 وات پیچی e27 (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 23 وات پیچی e27 (شوان)

تعداد در کارتن:50 حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...