لامپ های کم مصرف

نوع نمایش :
59 کالا
مقایسه
لامپ FPL کم مصرف (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
لامپ کم مصرف 32 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 32 وات E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
19200
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 25 وات نیم پیچ E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 25 وات نیم پیچ E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
16000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 18 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 18 وات E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
14500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 15وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 15وات E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
12500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف  12وات E14 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 12وات E14 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
8000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 25 وات رنگی (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 25 وات رنگی (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 50 وات (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 50 وات (شوان)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 70 وات (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
لامپ FPL کم مصرف 18 وات (سان شاین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
لامپ 200 وات اتحاد E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ 200 وات اتحاد E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 6

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ 105 وات طرح گل E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ 105 وات طرح گل E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 8

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ 105 وات اتحاد E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ 105 وات اتحاد E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 10

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 85 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 85 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 18

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 60 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 60 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 40 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 40 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 50

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 32 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 32 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 50

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 26 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 26 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 50

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 23 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین)  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 23 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 50

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 16 وات (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 16 وات (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 100

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 15 وات نیم پیچ E27/E14 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 15 وات نیم پیچ E27/E14 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 100

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 13 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 13 وات نیم پیچ E27 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 100

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 9 وات فول پیچ E14 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ کم مصرف 9 وات فول پیچ E14 (ایران زمین)

حداقل یک سال ضمانت تعداد در کارتن: 100

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ FPL کم مصرف 36 وات (آروشا)  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

لامپ FPL کم مصرف 36 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 50 حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...