جستجو

پرژکتورها

نوع نمایش :
34 کالا
مقایسه
پرژکتور ویترینی ثابت30 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
پرژکتور 50 وات SMD (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
پرژکتور 200 وات SMD (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
پرژکتور 100 وات بلوکی (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 100 وات بلوکی (شوان)

تعداد در کارتن: 8 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
362000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 30 وات (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
پرژکتور ویترینی ریلی 30 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور ویترینی ریلی 30 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
115200
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور بلوکی 100 وات SMD (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور بلوکی 100 وات SMD (آروشا)

تعداد در کارتن: 2 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
337100
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور بلوکی 50 وات SMD (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور بلوکی 50 وات SMD (آروشا)

تعداد در کارتن: 6 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
161400
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 10 وات SMD (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 10 وات SMD (شوان)

تعداد در کارتن:50 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
42700
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 50 وات لنزدار مروارید  COB (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 50 وات لنزدار مروارید COB (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 10

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
179250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 30 وات لنزدار مروارید COB (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 30 وات لنزدار مروارید COB (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 16

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
164550
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 50 وات الماس COB (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 50 وات الماس COB (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 9

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
218850
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 30 وات الماس  COB (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 30 وات الماس COB (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 16

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
160000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 50 وات الماس SMD (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 50 وات الماس SMD (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 8
248000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 150 وات SMD (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
پرژکتور 150 وات الماس  COB (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور 150 وات الماس COB (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 1

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 100 وات الماس  COB (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور 100 وات الماس COB (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 2

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 150 وات الماس SMD (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور 150 وات الماس SMD (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 1
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 100 وات الماس SMD (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور 100 وات الماس SMD (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 10
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 30 وات SMD (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور 30 وات SMD (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 10 و 16

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 100 وات ساده SMD (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور 100 وات ساده SMD (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 4

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 50 وات ساده SMD (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور 50 وات ساده SMD (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 8

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 30 وات ساده SMD (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور 30 وات ساده SMD (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 9

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ریل پرژکتور ویترینی (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

ریل پرژکتور ویترینی (آروشا)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...